Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
 
Menu - reklama
JMÉNO

Holý vrch
(u Encovan)

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Holai
Holina
Holleyberg
Holý


TYP hora

OBLAST Dokeská pahorkatina

REGION Litoměřice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°31'46.055"N, 14°14'8.872"E
POPIS
Protáhlý, nepravidelně tvarovaný vrch (302 m.n.m.), zvlněný do tří nestejně vysokých vrcholků se nachází mezi Křešicemi - Zahořany a Encovany asi 7 km východně od Litoměřic, v zemědělsky využívané krajině. Spolu s dalšími třemi vrchy, Křemínem, Skalkami a Hořidly, vytváří přechod z rovinatého Polabí do Českého středohoří.

Jihovýchodní, jižní a jihozápadní svahy, bývalé pastviny, vinice a ovocné sady, jsou dnes rozčleněny křovinatými mezemi na neudržované travnaté plochy, místy se starými ovocnými stromy, zarůstající expanzívními náletovými dřevinami a na pásma obdělávaných polí. Jižní úpatí ohraničuje pás chatové zástavby. Mírný spád západního svahu, vybíhajícího v dlouhém cípu k Zahořanům, přechází pozvolna v nižší stupeň zakončený vyhlídkovou plošinkou s křížkem a několika lavičkami, často navštěvovaný vycházkový cíl. Ve starších průvodcích se dočteme, že se zde kdysi pořádaly tradiční slavnosti pálení svatojánských ohňů. Vrchol a nejvyšší partie severního svahu pokrývá převážně dubový háj, který se směrem k širokému úpatí mění v teplomilnou doubravu. Menší lesík smíšený s jehličnany je i na jihovýchodním úbočí pod vodárenským objektem.Na celém rozsáhlém a členitém návrší se nalézají roztroušeně vulkanitové balvany.

Jádro kopce tvoří vyvřelina trachybazaltu, která v pradávných dobách třetihor nadzvedla křídovou svrchní vrstvu tvořenou vápnitými jílovcy a slínovcy. Na tomto podloží nalezla domov velká řada rostlin, na loukách např. sasanka lesní, čistec přímý, ožanka kalamandra, svízel sivý a povázka, jestřábníky, vičenec ligrus, smldník jelení, trýzel vonný, šalvěj luční, mateřídoušky, mařinka psí, devaterník velkokvětý tmavý, pryskyřník prudký, jetel alpínský a horský, vikev tenkolistá, čičorka pochvatá, kozí brada východní, hadí mord španělský, hvězdnice chlumní, krvavec menší, úročník bolhoj, pcháč bezlodyžný, štírovník růžkatý, zvonek broskvolistý a klubkatý, ledenec přímořský, oman hnidák, kozinec sladkolistý, jitrocel prostřední, kopretina chocholičnatá, bělozářka větevnatá, modřenec tenkolistý, černýš rolní, lněnka lnolistá, pupava obecná, typicky velké porosty vytváří oman vrbolistý a za příznivých podmínek je zde možné spatřit i některé druhy záraz, např. z. žlutou a z. hřebíčkovou. Při okrajích obilných lánů vykvétá dříve běžný plevel, dnes silně ohrožený hlaváček letní.

V doubravě nalezneme rozsáhlé kolonie kamejky modronachové, v menším rozsahu konvalinky vonné a mařinky vonné, dále zde roste hojně lilie zlatohlavá a medovník meduňkolistý, poměrně početná je okrotice bílá a hlístník hnízdák. Z dalších rostlin plicník tmavý, jaterník podléška, prvosenka jarní, sasanka hajní a pryskyřníkovitá, bažanka vytrvalá, hrachor jarní a černý, strdivka nicí a zbarvená, kokořík mnohokvětý, zběhovec ženevský, jestřábník zední, smldník jelení, bělozářka větevnatá, hladýš širolistý, kopytník evropský, lýkovec jedovatý, mochna bílá, ptačinec velkokvětý, silenka nicí, kruštík širokolistý, srpice barvířská, hnilák smrkový, pcháč panonský, zvonek klubkatý, jehlice trnitá, černohlávek velkokvětý, pupava obecná.

Větší část tohoto kopce byla vzhledem k výskytu vzácných a chráněných rostlin zařazena mezi Evropsky významné lokality, tvoří též součást soustavy Natura 2000.

Rozhledy: Když přičteme dílčí výhledy z vých. a záp. úbočí, je rozhled dokonale kruhový. Východně na sousední Skalky, jižně na Polabí s Labem, Sovici a Řípem, směrem k jihozápadu a západu na Házmburk, vzdálené lounské vrchy a celé panorama středohoří od Košťálov přes Lovoš, Radobýl, Milešovku, Kletečnou až za druhý břeh Labe na Plešivec, Hradiště (u Hlinné), Dlouhý vrch u Litoměřic a Liščín, Trojhoru, Pannu, Kalich, Mlýnský vrch a Sedlo. Západně na pozadí sousedního Křemínu blízké Křešice a Zahořany s dominantním kostelíčkem.

PŘÍSTUP
Asi nejsnazší z obce Zahořany, od návsi vede polní cesta ke křížku s lavičkami, další možnost je ze silnice mezi Sedlecem a Encovany polní cestou k zdálky viditelné vodárně.
VLAK Křešice (1 km)
AUTOBUS Encovany, Sedlec, Zahořany (asi 1 km)
PARKOVÁNÍ Zahořany, Křešice, u silnice mezi Sedlecem a Encovany
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Co ještě roste na Holém vrchu u Křešic (Zdena Vojtíšková)
Křemín, kostel v Zahořanech a Holý vrch u Křešic (Zdena Vojtíšková)
Zárazy na Holém vrchu u Křešic (Zdena Vojtíšková)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY
Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Zdena Vojtíšková, květen 2014
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
DALŠÍ CÍLE
Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech (1,7 km)


Křemín

Křemín (3 km)


Hořidla

Hořidla (4 km)


Liščín

Liščín (9,5 km)


Litýš

Litýš (10 km)


Bílé stráně

Bílé stráně (11 km)


Trojhora

Trojhora (11,5 km)


Radobýl

Radobýl (12 km)


Kalich

Kalich (12,5 km)


Sedlo

Sedlo (12,5 km)


Dlouhý vrch u Litoměřic

Dlouhý vrch u Litoměřic (12,5 km)


Úštěk

Úštěk (12,5 km)Turistika > Hory a skály - Přírodní rezervace > Holý vrch (u Encovan)

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner