Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkáchPrávní poznámka


Copyright © 2004, Jiří Šedivý a jednotliví autoři.
Všechna práva vyhrazena.

Veškeré obrazové a textové materiály na stránkách www.ceskestredohori.cz jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem jejich autorů.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách www.ceskestredohori.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích (není-li uvedeno výslovně jinak).

Při citaci je vždy nutno uvést jako zdroj www.ceskestredohori.cz

Pokud se setkáte na www.ceskestredohori.cz s vlastním dílem (textovým či obrazovým), které je uveřejněno v původní nebo pozměněné formě, kontaktujte nás prosím na info@ceskestredohori.cz pro odstranění nebo autorizaci takového příspěvku. Provozovatelé stránek www.ceskestredohori.cz se Vám tímto omlouvají. Zveřejňujeme zde informace a materiály zaslané našimi přispěvateli a není možné ověřovat původ všech těchto materiálů.

Informace pro přispěvatele stránek www.ceskestredori.cz:

Na veškeré příspěvky (textové či obrazové) je pohlíženo jako na autorské dílo, které se řídí všemi platnými ustanoveními autorského zákona a dalšími souvisejícími právními předpisy. Zasláním Vašeho díla souhlasíte s jeho neomezeným uveřejněním na stránkách www.ceskestredohori.cz a předáváte tak bezplatně užívací právo tohoto díla provozovatelům stránek www.ceskestredohori.cz. Je zakázáno přidávat materiály převzaté bez svolení původního autora.

Provozovatelé stránek www.ceskestredohori.cz se zavazují, že Vámi zaslané dílo nepoužijí jinde a k jiným účelům, než na stránkách www.ceskestredohori.cz.

Provozovatelé stránek www.ceskestredohori.cz si vyhrazují právo drobných úprav zaslaných příspěvků (např. gramatické chyby, formát písma atd.) Dále si provozovatel vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvek bez udání důvodu.

Ochrana osobních údajů

Redakce stránek zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

Provozovatel stránek: Mgr. Jiří Šedivý
Místo vydávání: Ústí nad Labem
Kontakt: info@ceskestredohori.cz
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 16. 1. 2007


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím