Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Terezín

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Theresienstadt

TYP město
pevnost
koncentrační tábor
památné místo

OBLAST Řipská tabule
REGION Terezín
GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě
50°30'39.079"N, 14°9'1.224"E
N 50°30.65357', E 14°9.02877'
POPIS
Město vystavěné na soutoku Labe a Ohře s poměrně krátkou, o to však pohnutější minulostí. Terezín patří k místům významným nejen z pohledu dějin českých, ale i těch evropských, o čemž svědčí i vysoká turistická návštěvnost. Jednak je dobře dochovanou ukázkou velkolepě pojaté bastionové pevnosti z konce 18. století, za druhé pak symbolem tragických událostí z doby nacistické okupace.

Terezín vznikl jako reakce na vojenské neúspěchy rakouské monarchie v 18. století, kdy došlo k nevratné ztrátě převážné části historického Slezska. Cílem nové strategie bylo zabránit snadnému pronikání pruských vojsk do Čech od severu a to výstavbou dvou zcela nových pevností, projektovaných na základě těch nejmodernějších poznatků fortifikačního stavitelství. Jednalo se o pevnost Josefov u Jaroměře ve východních Čechách a pevnost plánovanou na místě obce Německé Kopisty nedaleko soutoku Labe s Ohří u Litoměřic. Stavební práce pod vedením K. Pellegriniho tu započaly v létě roku 1780, 10. října téhož roku zde císař Josef II. symbolicky položil (dodnes dochovaný) základní kámen pevnosti, kterou pojmenoval na počest své matky Marie Terezie jako Theresienstadt (česky Terezín). Po deseti letech intenzivní výstavby byla pevnost prohlášena za obranyschopnou.

Příjemné ubytování v Terezíně. Více informací získáte na:
ukomina.weebly.com

Před samotnou výstavbou byly vykonány ohromné zemní práce, tok řeky Ohře byl přeložen o několik set metrů dále směrem na západ a v okolí pevnosti byly vyhloubeny rozsáhlé zátopové kotliny, které měly být spolu s pevnostními příkopy zaplaveny v případě nebezpečí vodou z Ohře. Jádro opevnění tvořila hlavní pevnost vystavěná na levém břehu Nové Ohře ve tvaru protáhlého osmiúhelníku s hvězdicovitě vybíhajícími pětibokými bastiony. Na pravém břehu Staré Ohře (původního řečiště) ve směru do vnitrozemí byla vybudována tzv. Malá pevnost. Nejméně opevněn byl prostor na ostrově mezi oběma pevnostmi, tzv. retranchement. Ten mohl sloužit jako tábořiště polního vojska a v případě nebezpečí mohl být rovněž zaplaven. Nezaplavitelný prostor v předpolí pevnosti byl chráněn systémem podzemních chodeb, z nichž bylo možné pozice případného nepřítele podminovat a následně vyhodit do povětří.Pevnost byla rozšiřována i v průběhu 19. století, byla budována nová předsunutá dělostřelecká opevnění a to i na návrších na druhém břehu Labe mezi Litoměřicemi a Křešicemi (Na šancích, Perný, Křemín). S rostoucím dosahem dělostřelby byly do plánu rozšíření pevnostního systému zahrnuty i největší dominanty Českého středohoří v okolí Litoměřic (Radobýl, Bídnice, Plešivec, Deblík, Varhošť, Hradiště, Kupa, Dlouhý vrch, Křížový vrch, Liščín, Holý vrch a Skalky). K této realizaci však již nedošlo, neboť byl v roce 1888 císařským dekretem status pevnosti definitivně zrušen. Nadále však Terezín sloužil jako důležité posádkové město. Názory na historickou úlohu pevnosti Terezín se dosti liší, od tvrzení, že se jednalo o zbytečnou stavbu, kterou protivník snadno obešel až po názor, že jde o nejdůmyslnější pevnost své doby, na kterou si žádný nepřítel netroufl zaútočit.

Od poloviny 19. století sloužila Malá pevnost jako věznice. Z mnoha odpůrců habsburské monarchie, kteří tu byli vězněni, vyniká nejvíce jméno sarajevského atentátníka Gavrilo Principa, který zde i zemřel. Počátky nejtemnějšího období v dějinách Terezína se datují 10. červnem roku 1940, kdy byla v Malé pevnosti zřízena věznice pražského gestapa. V říjnu roku 1941 bylo v prostorách města (hlavní pevnosti) zřízeno židovské ghetto - sběrný tábor pro obyvatele židovského původu před jejich transportem do likvidačních táborů na východě Hitlerovy Třetí říše. Za tím účelem byla dokonce z nedalekých Bohušovic přivedena do terezínských hradeb železniční vlečka. Až do osvobození Terezína Rudou armádou v květnu roku 1945 prošlo ghettem na 160.000 lidí, věznicí v Malé pevnosti pak 33.000 osob. Za účelem připomínky této smutné historie byl roku 1947 zřízen v prostoru Malé pevnosti Památník národního utrpení. Dnes tato instituce nese název Památník Terezín a objekt, který spravuje je prohlášen za národní kulturní památku.

Po pádu komunistického režimu se musel Terezín vyrovnat se zrušením armádní posádky a také s důsledky ničivých povodní v roce 2002. Zatímco např. v roce 1930 měl Terezín 7181 obyvatel, žilo jich tu roku 2011 jen 1911. V současnosti dochází k postupnému oživování města, bývalá armádní kasárna a další budovy nacházejí nové využití (např. jako depozitáře a restaurátorské dílny Národního a Židovského muzea v Praze), díky iniciativě Klubu Vojenské Historie – Pevnost Terezín probíhá rekultivace systému městských hradeb a příkopů.

Návštěvníkům města se v současnosti nabízí široká nabídka. Vedle Památníku Terezín, který sídlí v Malé pevnosti, je zde k vidění řada dalších objektů souvisejících s holokaustem a věznicí: Muzeum ghetta (Magdeburská kasárna), krematorium, kolumbárium, Národní hřbitov, Židovský hřbitov, památné místo u Ohře atd. V současné době přibývá i expozic a objektů týkajících se stavby a historie samotné pevnosti: Dělostřelecké muzeum, Muzeum Františka Josefa I., Centrum pevnostního stavitelství, dělostřelecká kasárna, strážnice Litoměřické brány, jízdárna, posádkový kostel Vzkříšení Páně, podzemní chodby, kavalír 2, retranchement 5, ... Severně od Malé pevnosti leží přírodní památka Mokřad pod Terezínskou pevností.

PŘÍSTUP
VLAK Bohušovice nad Ohří, Litoměřice dolní nádraží
AUTOBUS Terezín (0 km)
PARKOVÁNÍ Před areálem Památníku v Malé pevnosti se nachází velké záchytné parkoviště (placené). V ulicích města lze zaparkovat bezplatně.
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Exkurze do pevnosti Terezín

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Oficiální stránky města: www.terezin.cz
Informační centrum Terezín: www.projekt-terezin.cz
Stránky Památníku Terezín: www.pamatnik-terezin.cz
Historie pevnosti Terezín: fort-terezin.cz
Historie pevnosti Terezín: www.pevnostterezin.cz
Terezín na Wikipedii: wikipedia.org
Klub Vojenské Historie - Pevnost Terezín: www.pevnost-terezin.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, 28. června 2017
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
TIPY A CÍLE V OKOLÍ
Litoměřice

Litoměřice (3 km)


Bílé stráně

Bílé stráně (7 km)


Radobýl

Radobýl (7 km)


Kamýk u Hlinné

Kamýk u Hlinné (8 km)


Plešivec

Plešivec (9 km)


Křemín

Křemín (10 km)


Hradiště (u Hlinné)

Hradiště (u Hlinné) (10 km)


Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech (11 km)


Vrbičany - zámek

Vrbičany - zámek (11 km)


Liščín

Liščín (11 km)


Holý vrch (u Hlinné)

Holý vrch (u Hlinné) (11 km)


Holý vrch (u Encovan)

Holý vrch (u Encovan) (11 km)


Uvedené hodnoty představují pěší vzdálenost
Poznámky: *Př: Platí pouze v případě, že je v provozu přívoz

Turistika > Památná místa - Ostatní památky - Města a obce - Pro děti > Terezín

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner