ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat

Zpráva o exkurzi

Pevnost Terezín


V pořadí celkově čtvrtá exkurze občanského sdružení Středohoří sobě se konala v sobotu 25. listopadu 2006. Atraktivní téma "Architektura pevnosti Terezín" (vojenská i civilní) přilákalo tentokrát velké množství účastníků. V 10 hodin se nás na terezínském náměstí před kostelem Vzkříšení Páně sešlo cca 55. Dorazili lidé tématem silně zaujatí a věci znalí, laici toužící dovědět se něco nového i místní obyvatelé. A nutno říci hned úvodem, že všichni si přišli na své. "Hlavní hvězdou" programu exkurze byl znalec pevnostního systému Jiří Smutný z Klubu vojenské historie v Terezíně, druhým průvodcem, jehož tématem byla především architektura města, byl stavební historik Miroslav Nový.

Čekání na příjezd několika opozdilců, zdržených dopravními komplikacemi, vyplnil Jiří Smutný úvodními informacemi o stavbě pevnosti a jejích historických souvislostech. Poté již začala hlavní část exkurze, věnovaná opevnění. Nejdříve jsme se odebrali ke kavalíru 4, kde jsme si prohlédli základní kámen pevnosti, který byl položen za přítomnosti císaře Josefa II. 10. října 1780. Potom již naše kroky vedly ke zpřístupněné části opevnění. Nejprve nám Jirka Smutný u informační tabule na plánu pevnosti vysvětlil základ fungování bastionové pevnosti a osvětlil význam slov kavalír, ravelin, reduit, luneta, kleště, kyneta atd. Po vystoupení na kurtinu (hradba) propojující bastiony č. 4 a 5 jsme pak měli možnost prohlédnout si některé z těchto prvků i v reálu pěkně z nadhledu. Naše další cesta vedla skrze poternu (průjezd) v této kurtině, skrze poternu kleští č. 12 a poternu reduitu ravelinu č. 18 do kasemat kontrgardy č. 22. I zde se nám samozřejmě dostalo zasvěceného výkladu. Poté jsme se přesunuli na shromaždiště č. 31, kde jsme získali informace o systému podzemních chodeb (hlavních, naslouchacích a minových) o způsobu vedení boje v 18. století a o možnostech bastionové pevnosti vzdorovat nepříteli. Poté jsme měli možnost za svitu baterek tyto chodby také projít.

Když jsme všichni šťastně opět vyšli z podzemí, přesunuli jsme se na druhý konec města. U výpustních stavidel jsme se dozvěděli množství informací o funkci vody při obraně pevnosti a o možnostech rychlého napouštění a vypouštění vodního obranného systému vodou z řeky Ohře, která byla zároveň se stavbou pevnosti převedena do nového řečiště. Poté jsme měli i jedinečnou možnost prohlédnout si stavidla uvnitř, což byl pro všechny velmi zajímavý zážitek.

Následoval přesun k dělostřeleckým kasárnám. Cestou jsme se ještě krátce zastavili u Dolní vodní brány, kde jsme od Miroslava Nového vyslechli výklad o terezínských branách a mostech. Dalším bodem programu byla prohlídka areálu dělostřeleckých kasáren a zbrojnice, které jsme prozkoumali "od sklepa po půdu" a mužská část exkurze se začala dojímat vlastními vzpomínkami... Ti co nepodlehli této nostalgii si mohli vychutnávat bizarní úpravy čs. lidové armády - basketbalová tělocvična v sále zbrojnice apod. Když se podařilo vyhnat nejnadšenější nadšence ze sklepa zbrojnice, kde diskutovali nad jakýmisi mikrofázemi stavby, přesunuli jsme se naproti do dělostřeleckých kasemat a laboratoří kavalíru bastionu č. 6, jejichž prohlídkou byla zakončena hlavní část exkurze. Zde jsme poděkovali Jirkovi Smutnému za velmi podrobný a zasvěcený výklad a pohotové a trpělivé zodpovídání obrovského množství zvídavých dotazů během exkurze. Pro většinu účastníků tímto exkurze skončila a jen nejvytrvalejší vytrvalci se odebrali do restaurace Klobouk nabrat nové síly pro další část exkurze.

Prohlídka města pod vedením Miroslava Nového se pak odehrála již v komorním počtu deseti lidí. Byla zahájena za soumraku opět na náměstí a pokračovala za tajuplné atmosféry postupného stmívání až do úplné tmy. Nejprve jsme si u plánu města vedle radnice vyslechli výklad o postupu výstavby objektů ve městě a poté město i prošli. Naše cesta vedla kolem radnice na tzv. dolní lipské karé (což je blok civilních domů vystavěný erárem pro přistěhovalé obyvatele z České Lípy, která roku 1787 vyhořela), kolem domu inženýrů (neboli ženijního ředitelství - budovy, která byla postavena jako první objekt v Terezíně a ze které byla řízena celá stavba pevnostního města), domu U medvěda (jediný dům v Terezíně s domovním znamením a jeden z nejstarších ve městě), zpět na náměstí a dále kolem jízdárny a pivovaru k jezdeckým kasárnám s nádhernými reliéfy koňských hlav na portálech, potom kolem malých pěchotních kasáren a městské váhy k hostinci Norberta Krále (nejstarší civilní objekt ve městě).

Na závěr jsme se vydali na pouť kolem symbolických válečných hřbitovů k městskému hřbitovu, kde jsme si chtěli prohlédnout náhrobek prvního velitele pevnosti Karla von Steinmetz. Nějak jsme si ovšem při své exkurzní zapálenosti neuvědomili, že hřbitovy se obvykle na noc zamykají... A protože už opravdu byla tma tmoucí, hřbitov samozřejmě zamčený byl. Mirek Nový nám tedy alespoň pohotově přednesl překlad vzletného nápisu na Steinmetzově hrobě a poté jsme se vydali zpět do města. Cestou se ještě rozhořela vášnivá diskuse o některých prvcích opevnění (při baterkách nad plánem pevnosti v knize Andreje Romaňáka) a pak už jsme konečně došli na náměstí a v půl sedmé se unavení a plní zážitků z této zvláště povedené exkurze rozjeli do svých domovů.

za o.s. Středohoří sobě

Eliška Nová

Encyklopedie > současné cestopisy > Exkurze - Pevnost Terezín

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner