Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Třtěnské stráně

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA

TYP stráň
přírodní památka
evropsky významná lokalita

OBLAST Milešovské středohoří

REGION LounyGPS
POLOHA
Zobrazit na mapě
50°25'45.883"N, 13°52'47.441"E
POPIS
Jižně orientované "bílé" opukové stráně o nadmořské výšce 250 m a délce přibližně 1,7 km, se nacházejí asi 0,7 km severovýchodně nad obcí Třtěno, z opačné strany asi 0,7 km jihovýchodně od obce Hnojnice. Protáhlé, nepravidelné a poměrně úzké svahy s různě se měnícím sklonem jsou místy erodované do rýh a hlubších roklí, místy mají světlý jílovitý povrch zcela obnažený. V minulosti zde docházelo k nevhodnému zalesňování geograficky nepůvodními druhy, jako např. borovicí černou a trnovníkem akátem, nebezpečně se rozšířily i náletové křoviny, pámelník, ptačí zob, žanovec měchýřník aj.
Přestože na rozdíl od jiných bílých strání, např. Bílých strání u Litoměřic, nejsou floristicky tak bohaté - chybí zde třeba zástupci vstavačovitých, jedná se o významnou botanickou lokalitu, která byla 20.12.2002 vyhlášena za Přírodní památku zejména na ochranu kriticky ohroženého jitrocele přímořského a silně ohrožené bařičky bahenní. Z dalších rostlin zde nalezneme kozinec rakouský, len tenkolistý, hvězdnici zlatovlásek, len rakouský včetně bělokvěté formy, bělozářku liliovitou, ledenec přímořský, šalvěj luční a přeslenitou, pcháč bezlodyžný, krvavec menší, prorostlík srpovitý, vičenec ligrus, mařinku psí, sesel fenyklový, hlaváč žlutavý a šedavý, oman britský, hořčík jestřábníkovitý, chrastavec rolní, vlnici chlupatou, tužebník obecný, chrpu čekánek, pupavu obecnou, úročník bolhoj, štírovník růžkatý, černýš rolní, ojediněle len žlutý a stále hojnější máčku ladní. V posledních dvou letech buďto částečně, anebo zcela vymizel pelyněk pontický, naopak invazního charakteru nabývají porosty jehlice trnité a omanu vrbolistého.V západní části svahu vyvěrá v mokřadní prohlubni několik drobných minerálních pramenů, od nichž stéká úzký potůček, lemovaný rákosím, do přilehlých polí. V těchto místech byla nalezena silně ohrožená zeměžluč spanilá.
Lokalita je od r. 2006 pravidelně kosena, v blízkosti prameniště jsou průběžně odstraňovány náletové keře a částečně i nepůvodní dřeviny. Z nezalesněných partií strání se otevírají krásné výhledy na nedaleké kopce Českého středohoří, na Oblík, Srdov, Brník, Chožovskou horu a nejbližší Syslík a Malý vrch. Když vystoupíme nad horní okraj strání, zde rovněž ohraničených polními pozemky, spatříme Křížový vrch, Lísku, Ostrý u Hradišťan, Srbsko, Solanskou horu, Blešenský vrch, Oltářík a Plešivec, částečně již pod horizontem vykukují Kvítel, Vršetín, Košťálov, Baba u Děčan a hlavně vrcholky dvoukopečku s Kamennými slunci, ke kterým se dá přes pole pohodlně přejít. Celé panorama zakončuje vyčnívající špička Házmburku.

PŘÍSTUP
Nedaleko od návsi, když se jde směrem ke hřbitovu, odbočuje ze silničky před posledními domky doprava neznačená cesta, která vede pod střední partii strání. Další možnost je dát se na rozcestí polních cest přímo u hřbitova vpravo a do strání vstoupit ze západní strany. Anebo jít dle vlastní orientace vyjetými kolejemi v poli.
VLAK Židovice (zast. Hnojnice 2,5 km) pozor jen příležitostný provoz tzv. Švestkové dráhy, Koštice (7 km)
AUTOBUS Třtěno (0,7 km), Hnojnice (0,7 km)
PARKOVÁNÍ Na návsi Třtěna
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Stránky Evrospky významných lokalit v ČR: www.nature.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Zdena Vojtíšková, listopad 2014, aktualizováno: srpen 2015
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
TIPY A CÍLE V OKOLÍ
Syslík (u Třtěna)

Syslík (u Třtěna) (1 km)


Kamenná slunce

Kamenná slunce (2 km)


Studánka svatého Jakuba v Lahovicích

Studánka svatého Jakuba v Lahovicích (4 km)


Kvítel

Kvítel (6 km)


Oblík

Oblík (8 km)


Kaple svatého Víta v Sinutci

Kaple svatého Víta v Sinutci (9 km)


Studánka svatého Víta v Sinutci

Studánka svatého Víta v Sinutci (9 km)


Šebín - hrad

Šebín - hrad (9 km)


Rohatec

Rohatec (9 km)


Kamenná slunce u obce Staré

Kamenná slunce u obce Staré (10 km)


Raná

Raná (11 km)


Tobiášův vrch

Tobiášův vrch (11 km)


Uvedené hodnoty představují pěší vzdálenost
Poznámky: *Př: Platí pouze v případě, že je v provozu přívoz

Turistika > Přírodní rezervace > Třtěnské stráně

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner