ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
 
Menu - reklama

KVĚTENA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Objev kruštíku ostrokvětého u Ústí nad Labem

Autor: Karel Nepraš, leden 2011

zvětšit foto

Během podrobného floristického mapování, které v roce 2011 probíhalo v území mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly se překvapivě podařilo objevit novou lokalitu velmi vzácného druhu orchideje – kruštíku ostrokvětého pravého (Epipactis leptochila subsp. leptochila). Nalezen byl při úpatí svahů mezi Větruší a Hostovicemi při samotném okraji zastavěného území města Ústí nad Labem. Výskyt kruštíků z dané lokality byl známý již od roku 2002, teprve v loňské sezóně se ovšem podařilo zdejší rostliny zastihnout kvetoucí a přiřadit je k taxonu Epipactis leptochila subsp. leptochila. Determinaci na základě sebraných a konzervovaných květů potvrdil později také zpracovatel rodu Epipactis pro Květenu České republiky, pan Petr Batoušek.

zvětšit foto Kruštík ostrokvětý pravý byl v České republice poprvé zaznamenán teprve v roce 2008 v Milešovském středohoří u Štěpánova (Nepraš et Batoušek 2009, více o tom zde). Podle novějších informací se ovšem zdá, že byl do té doby jako obtížně determinovatelný taxon především přehlížen. V roce 2011 byl tak například nalezen také v Doupovských horách (O. Bušek in litt.) a další nálezy i v jiných územích lze pravděpodobně očekávat. Přesto se pravděpodobně jedná o druh vzácný, protože například na Moravě, kde probíhá podrobný průzkum rozšíření zástupců rodu Epipactis již řadu let, dosud nebyl nalezen.

V Českém středohoří bylo dosud zjištěno 8 druhů a poddruhů rodu Epipactis. Snadno odlišitelné jsou za květu kruštík bahenní (E. palustris), k. tmavočervený (E. atrorubens) a k. modrofialový (E. purpurata). U dalších druhů je již situace komplikovanější. Jsou totiž vzájemně velmi podobné a k jejich spolehlivému odlišení je třeba pečlivé studium stavby květu a případně i dalších znaků. Zjednodušeně řečeno vypadají všechny tyto ostatní druhy jako kruštík širolistý pravý (E. helleborine subsp. helleborine), který je nejběžnějším druhem rodu jak v Českém středohoří, tak v celé naší republice, na rozdíl od něj jsou ale výrazně vzácnější. K. polabský (E. albensis) roste v Českém středohoří vzácně ve vlhkých lesích, především v nivách potoků, k. širolistý oddálený (E. helleborine subsp. orbicularis) byl dosud nalezen na jediném místě při úpatí Lovoše, k. růžkatý (E. muelleri) byl loni po více než dvaceti letech nalezen v NPP Bílé stráně a o kruštíku ostrokvětém pravém již byla řeč.

zvětšit foto zvětšit foto

S určováním kruštíků to tedy není vždy úplně snadné, každopádně platí, že se jedná o pozoruhodné a dosud ne zrovna dokonale prozkoumané zástupce naší přírody zasluhující pozornost. Pokud budete mít štěstí a při svých toulkách přírodou na nějaký ten kruštík narazíte, může dobrá fotografie detailu květu napomoci určení, o který druh se jedná.

Zdroj: Osobní stránky Karla Nepraše



Encyklopedie > Květena >Objev kruštíku ostrokvětého u Ústí nad Labem


Úvod
Napište nám 
Copyright