ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
 
Menu - reklama

Zpráva z botanické exkurze
Na Deblík nejen za zárazami

Jako každým rokem, ani tentokrát jsme se neopomněli vydat na botanickou exkurzi, kterou pro občanské sružení Středohoří sobě pořádají tradičně páni botanici, Karel Nepraš a Roman Kroufek. Začátek letošního putování byl stanoven na neděli 8. června 2014 v 9:30 hod na železniční stanici v Sebuzíně, kam jsme dorazili vlakem Německých drah, neboť ty České zde již zastavují jen velmi zřídka. Sešli jsme se velmi slušném množství osmatřiceti účastníků, což bylo vzhledem k předpovědi počasí až nečekaně vysoké číslo. Po pravdě řečeno, kdybych nebyl vázán coby zástupce pořádajícího sdružení, svou účast bych určitě zvažoval. Klimatické podmínky toho dne nedaly nevzpomenout na loňskou exkurzi, směřovanou na úpatí masivu Březiny, kdy byla zima a pršelo bez ustání. Tentokrát tomu bylo zcela naopak, v plánu bylo horko, sucho a teplotní rekordy. A stejně jako vloni i tentokrát se předpověď naplnila na 100%.

Od sebuzínského nádraží jsme se za kontinuálního odborného výkladu u každé nalezené botanické zajímavosti vydaly ve směru Církvice a to cyklostezkou po úpatí masivu Deblíku. Zde jsme odbočili na místní cestu vedoucí mezi železniční tratí a zahrádkářskou kolonií, která nás přivedla do nedalekého dubového lesa, kde jsme si konečně užili trochu stínu. Za nevsokým horizontem se již nacházelo nejatraktivnější místo exkurze, tzv. Církvická stráň, úžasný, místy skalnatý stepní sráz situovaný nad tokem řeky Labe jižně od Církvic, který má všechny parametry přírodní rezervace. Zde se nám kromě bohatého zastopupení vzácných rostlin včetně očekávanaých záraz, naskytl i úžasný výhled sahající od Dubického kostelíku, přes Lovoš a Bránu Čech až ke hradu Kamýku.

Když jsme se dostatečně pokochali a prohřáli, vyrazili jsme k nejvyššímu bodu exkurze, na Církvický Pecník (Zirkowitzer Petznik). Jeho vrchol zdobí, podobně jako u několika dalších vrcholů vyčnívajících z masivu Deblíku, dochovaná stepní louka. Zde jsme se opět pokochali výhledem i prezentovanými rostlinami, posvačili a vydali se lesem opět dolů k zahrádkářské kolonii nad Církvicemi. Ve stínu borovic jsme si naposledy sedli, abychom posvačili a hlavně abychom vyslechli konečný verdikt tipovací soutěže, kolik že chráněných rostlin toho dne zaznamenáme. Vyhlášený výsledek (36 ks) byl pro mne osobně největším zklamáním celého dne, neboť jsem si oproti loňsku pohoršil na druhé místo. Pak již následovalo předání symbolických cen v podobě brožurek o zárazách Českého středohoří a návrat do výchozího bodu ekurze - železniční zastávky v Sebuzíně.

Na závěr sedmi kilometrového botanického putování zbývá již pouze poznamenat, že oběma botanikům - průvodcům patří velký dík i obdiv, že se svého úkolu zhostili, aniž by na nich byly znát jakékoliv stopy tak úmorného počasí.

Za o.s. Středohoří sobě

zapsal Jiří Šedivý

Vybrané druhy prezentované při botanické exkurzi

Připravil: Karel Nperaš

Botanická exkurze nás tentokrát zavedla do území, které je v rámci Českého středohoří poměrně atypické výskytem druhů vázaných na písčité půdy. Písčin nebo písčitých půd je v okolí Církvic a Sebuzína celkem dost, jsou ovšem ukryté pod vegetací a tak pokud krajinou pouze projíždíte, ani je nezaznamenáte. Když ovšem začnete bádat pozorněji shledáte zde i takové klenoty, které v celém rozlehlém Středohoří budete úspěšně hledat jen stěží.

Hlavním cílem výletu ovšem nebyly druhy písčin, ale parazitické nezelené, zato někdy krásně vybarvené zárazy v naší oblasti rostoucí především ve společenstvech suchých stepních trávníků a skalnatých strání. Ty jsme hledali na nádherných svazích nad železniční tratí z Církvic do Libochovan, která je vyvinutá již na typických středohorských vulkanických horninách.

V rámci rozlehlého masivu vrchu Deblík jsme postupně míjeli vrcholy do války nazývané Kirchberg, Varow, Hauberge a až na vrchol jsme vystoupali v případě kopce původním obyvatelstvem zvaného Zirkowitzer Petznik. Slunce pálilo.

stupeň ohrožení podle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012):
C1 – kriticky ohrožený druh
C2 – silně ohrožený druh
C3 – ohrožený druh
C4a – vzácnější druh vyžadující pozornost

Okolí cyklostezky ze Sebuzína do Církvic

 • kakost měkký (C2)
  charakteristický druh písčitých půd, vzácný a silně ohrožený, v okolí Sebuzína a Církvi ovšem poměrně běžný v častěji kosených nebo narušovaných trávnících, takže se vyskytuje i v některých zahradách a přímo při okrajích cyklostezky
 • Pilát lékařský (C4a)
 • mák polní (C4a)
 • smldník olešníkovitý (C4a)
 • trávnička obecná (C4a)
 • prlina rolní (C4a)
 • strdivka sedmihradská (C4a)
 • silenka hajní (C2)
  velmi vzácný, silně ohrožený druh, který u Církvic a Sebuzína obsazuje jednak narušovaná stanoviště na písčitých půdách, hojný je především v okolí železniční trati; zároveň zde ale roste také na některých primárních lokalitách, na skalách, které naznačují jeho pravděpodobně původnější stanoviště v území
 • jetel alpinský
 • mák pochybný (C4a)

  stepní stráně nad tratí z Církvic do Libochovan
 • jeřáb břek (C4a)
 • locika vytrvalá (C3)
 • koniklec luční český (C2, §2)
  charakteristický, známý a krásný druh skalních stepí a suchých trávníků Českého středohoří má u Církvic velmi bohatou populaci; na začátku června jsme mohli pozorovat pochopitelně již pouze odkvetlé rostliny, protože druh rozkvétá obvykle již počátkem dubna; výjimečně byly ovšem na této stráni také zaznamenány reflorescentní exempláře kvetoucí na podzim, koncem října
 • skalník celokrajný(C4a)
 • kavyl sličný (C3, §3)
 • mateřídouška panonská (C4a)
 • bělozářka liliovitá (C3, §3)
 • mochna písečná (C4a)
 • silenka ušnice (C3)
 • trýzel škardolistý (C3)
 • kavyl péřitý (C3, §3)
 • rozrazil Dilleniův (C4a)
 • černýš rolní (C3)
 • chlupáček hadincovitý (C3)
 • sesel fenyklový (C3)
 • záraza šupinatá (C1)
  extrémně vzácný druh, v České republice zřejmě pouze velmi ojediněle na jižní Moravě a ve středních Čechách, největší koncentrace lokalit je v Českém středohoří na zachovalých skalních stepích v údolí Labe, parazituje na pelyňku ladním
 • záraza namodralá (C1)
  extrémně vzácný druh obdobných nároků i rozšíření jako předchozí druh, nejvíce lokalit druhu se v ČR nachází taktéž právě v Českém středohoří, parazituje na pelyňku ladním
 • záraza bílá pravá (C3)
  v České republice poněkud častější druh než předchozí dva, v celých severozápadních Čechách je ale záraza bílá pravá vzácná a v Českém středohoří je známa v současné době pouze z této jediné lokality, parazituje na mateřídouškách
 • záraza zardělá (C3)
  v České republice asi druhý nejhojnější druh zárazy, i tak ale pouze řídce roztroušený, ohrožený druh; v údolí Labe mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi jde o nejčastější zárazu, kterou je možné najít v příznivých letech ve větší části zachovalých skalně stepních komplexů, parazituje na chrpě čekánku
 • mordovka písečná (C2)
  mordovky představují samostatnou skupinu zárazovitých rostlin, které jsou zárazám velmi blízce příbuzné a někdy se také mezi vlastní zárazy přímo zařazují; mordovka písečná roste vzácně ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě, v Českém středohoří roste roztroušeně na větším množství lokalit v zachovalých skalních stepích, parazituje na pelyňku ladním
 • mordovka nachová česká (C1)
  v České republice jeden z nejvzácnějších druhů zárazovitých rostlin; roste pouze v Českém krasu a v Českém středohoří na celkem méně než deseti lokalitách; poddruh popsaný pro vědu z Velké hory u Karlštejna má zřejmě více lokalit v Českém středohoří, kde je v současnosti znám z Vraníku, Lovoše, Církvic, Průčelské rokle a Kozího vrchu; tuto mimořádnou raritu se často nepodaří na lokalitách ověřit i řadu let nebo i desetiletí, protože zárazy a mordovky mají specifický dlouhý životní cyklus, při kterém řadu let mohou přežívat pouze ve formě hlízovitého útvaru pod zemí a nad povrch vyrůstat a vykvétat teprve při příhodných klimatických podmínkách

  Zirkowitzer Petznik čili "Církovický Pecník"
 • okrotice bílá (C3, §3)
 • ostřice nízká (C4a)
 • hvozdíček prorostlý (C4a)
 • kakost krvavý (C4a)
 • kerblík třebule štětinoplodý (C4a)
 • záraza bílá pravá (C3)

  Běžnější druhy, presentované při exkurzi:
 • kakost maličký
 • sleziník routička
 • sleziník červený
 • mák vlčí
 • šťovík rozvětvený
 • drchnička rolní
 • boryt barvířský
 • vikev tenkolistá
 • vikev čtyřsemenná
 • vikev huňatá
 • vikev chlupatá
 • pelyněk ladní
 • dobromysl obecná
 • lipnice hajní
 • hvozdík kartouzek
 • máčka ladní
 • ořešák královský
 • zemědým lékařský
 • štírovník růžkatý
 • hrachor luční


 • Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze
  Zpráva z botanické exkurze

  Encyklopedie > Cestopisy > Zpráva z botanické exkurze "Na Deblík nejen za zárazami"

  Úvod
  Napište nám 
  Copyright
  Dolní banner