ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkáchZÁRAZA NAMODRALÁ


zvětšit foto


zvětšit foto Vědecký název: Orobanche coerulescens Stephan. In Willd.


Čeleď: zárazovité Orobanchaceae


Status: kriticky ohrožený


Rozšíření: Druh rozšířený od Dálného východu až do střední Evropy, kde je jako eurasijský kontinentální prvek na západní hranici areálu (velmi vzácně roste v ČR, Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku).

V České republice má nejvíce historických i současných lokalit v Českém středohoří, jednotlivé výskyty jsou známy z Českého krasu a jižní Moravy. Na Slovensku je druh znám pouze z Devínské Kobyly u Bratislavy.

V Českém středohoří byla v posledních letech záraza namodralá zaznamenána v maloplošných chráněných územích NPR Raná, PR Kalvárie, PR Radobýl, PR Sluneční stráň, PR Kozí vrch, PP Divoká rokle a dále u Bílinky a Stadic.


zvětšit foto Ekologie a biologie: Parazitický druh, ve střední Evropě cizopasící výhradně na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Roste většinou v rozsáhlejších skalně stepních komplexech v nejsušších polohách na jižně až západně orientovaných svazích. Podle dostupné literatury indikuje místa primárního bezlesí, tedy takové biotopy, které nikdy v průběhu holocénu nebyly obsazeny zapojeným lesem. Populace jsou obvykle početně velmi slabé a výskyty i na méně ovlivněných lokalitách mívají mnohaleté absence.


Ohrožení: Přímé ohrožení představuje destrukce biotopů výstavbou a provozováním těžební činnosti, dále mohou lokality pozvolna zanikat expanzí mezofilních travin a později dřevin v důsledku celkové eutrofizace prostředí.


Literatura:

1) Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SROV. Vol. 5. Vyšší rostliny. - 456 p., Príroda a. s., Bratislava.

2) Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47 - 52.

3) Zázvorka J. (2003): Zárazy (Orobanche L. s.l.) v Českém středohoří (2. verze po patnácti letech). - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 59-98.


Fotografie: České středohoří - 23.6.2005 PP Divoká rokle, 26.6.2005 PR Sluneční stráň.


Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, pošlete nám e-mail na info@ceskestredohori.cz


Odkazy: vložit odkaz


Autor: Mgr. Karel Nepraš, srpen 2006
Encyklopedie > Příroda > Květena Českého středohoří > Záraza namodralá


Úvod
Napište nám 
Copyright