Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

KNIHY O ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
Ukázka knihy Orchideje Českého středohoří Název: Orchideje Českého středohoří
Autor: Nepraš K. - Kroufek R. - Kubát K. - Vlačiha V.
Místo a rok vydání: Litoměřice, 2008
Vydavatel: Oblastní muzeum v Litoměřicích
Vazba: tvrdá, stran: 135

Kniha Orchideje Českého středohoří byla vydána Oblastním muzeem v Litoměřicích na sklonku roku 2008 jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která na jaře roku 2009 představí historický a současný stav rozšíření vstavačovitých rostlin (Orchidaceae) v Českém středohoří. Svou formou, která kombinuje populárně naučný text s mapkami rozšíření druhů a množstvím barevných fotografií může uspokojit širokou veřejnost se zájmem o přírodu stejně jako odborné pracovníky ochrany přírody a botanických věd.

Rozšiřující informace

V roce 2008 vyvrcholila mnohaletá práce autorského kolektivu, složeného z botaniků Oblastního muzea v Litoměřicích, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Litoměřicích, zaměřená na shromažďování dostupných údajů o výskytu orchidejí na území Českého středohoří.

Výsledkem intenzivní práce je kromě jiného publikace Orchideje Českého středohoří popisující nejen historické a současné rozšíření vstavačovitých, ale také dokumentující ekologické nároky jednotlivých druhů se zřetelem k území Českého středohoří. Práce obsahuje též úvahy nad vývojem rozšíření orchidejí a možnými příčinami chování těchto rostlin v prostoru a čase. Samostatná kapitola je věnována orchidejím v herbářích severočeských muzeí. Z vědeckého hlediska je pak největším přínosem knihy podrobný soupis všech získaných floristických dat.

Dalším přínosem realizace projektu je i skutečnost, že v rámci mapovacích prací byly zjištěny výskyty řady velmi vzácných druhů. Taxon Epipactis leptochila subsp. leptochila (kruštík ostrokvětý pravý) byl pak dokonce nalezen v České republice vůbec poprvé.

Předkládaná publikace je první knihou, která shrnuje všechny dostupné údaje o rozšíření orchidejí v Českém středohoří. Zároveň je koncipována jako osvětový informační zdroj, který si kromě jiného důrazem na estetický a ochranářský význam orchidejí klade nelehký cíl prohloubit vztah obyvatel severních Čech ke kraji, ve kterém žijí.

Ukázky z knihy:
Ukázka z knihy Orchideje Českého středohoří Ukázka z knihy Orchideje Českého středohoří Ukázka z knihy Orchideje Českého středohoří Ukázka z knihy Orchideje Českého středohoří Ukázka z knihy Orchideje Českého středohoří
Informace o dostupnosti a ceně této knihy můžete ověřit v našem košíke-shopukošík


Encyklopedie > Literatura > Nepraš K. - Kroufek R. - Kubát K. - Vlačiha V.: Orchideje Českého středohoří

Úvod
Napište nám 
Copyright