Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

KNIHY O ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
Ukázka knihy Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří Název: Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Místo a rok vydání: Litoměřice, 2005
Vydavatel: Správa ochrany přírody - Správa CHKO České středohoří
Vazba: měkká, stran: 20

Tato informační brožura prezentuje CHKO České středohoří z pohledu soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000. Úvodní část publikace se věnuje základní charakteristice Chráněné krajinné oblasti České středohoří a rovněž i vysvětelní pojmů spojených se soustavou Natura 2000. Dále následují 2 mapy Českého středohoří, první s vyznačením všech jednadvaceti území ze soustavy Natura 2000, druhá pak s přehledem všech maloplošných chráněných území a ochranných zón v prostoru CHKO. Dále zde nalezneme charakteristiky nejdůležitějších biotopů Českého středohoří jako jsou skály, sutě, suťové lesy, travnaté a slunné stráně, bílé stráně, dubohabrové lesy, doubravy, bučiny, vodní a pobřežní biotopy, lužní lesy, nivní louky, vlhké podhorské louky a rašeliniště a také popis jednotlivých lokalit zařazených do soustavy Natura 2000. To vše samozřejmě doplněno bohatou fotografickou dokumentací.

Ukázky z knihy:
Jedině existence promrzajících sutí umožnila přežití mnoha chladnomilných druhů živočichů (zejména bezobratlých) a rostlin (zejména mechů) v nadmořských výškách již od 250 m. Často se také jedná o druhy, které byly v ledových dobách "dotlačeny" pevninským ledovcem až do střední Evropy, a které se po jeho ústupu stáhly jednak zpět na sever, druhak do místních hor a konečně také do výše popsaných chladných refugií (útulků). K těmto tzv. glaciálním reliktům (pozůstatkům ledových dob) můžeme z pavouků řadit např. plachetnatku Bathypphantes simillismus, z brouků střevlíka Pterostichus negligens, z mechů...
Ukázka z knihy Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří Ukázka z knihy Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří Ukázka z knihy Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří Ukázka z knihy Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Tato publikace je ke stažení zde (soubor PDF, velikost: 4 MB).


Encyklopedie > CHKO České středohoří > Materiály ke stažení > Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří

Encyklopedie > Literatura > Natura 2000 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří

Úvod
Napište nám 
Copyright