ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkáchZÁRAZA NACHOVÁ ČESKÁ


zvětšit foto


zvětšit foto Vědecký název: Orobanche purpurea. subsp. bohemica (Čelak.) Kubát


Čeleď: zárazovité Orobanchaceae


Status: kriticky ohrožený druh


Rozšíření: Velmi omezený areál toho vzácného druhu zahrnuje kromě České republiky ještě Německo, Rakousko, Švýcarsko a severní Itálii.

V České republice roste záraza nachová česká velmi vzácně pouze v Českém krasu, odkud byla pro vědu popsána, a v Českém středohoří.

V rámci Českého středohoří byl druh do znovuobjevení v roce 2004 považován za vyhynulý. Historicky rostl u Hlinné a u Stadic, v současnosti se vyskytuje již jen v území PR Kozí vrch.


zvětšit foto Ekologie a biologie: Parazitický druh cizopasící výhradně na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Roste na teplých a suchých skalnatých až křovinatých svazích v početně velmi slabých populacích s mnohaletými absencemi výskytu.


Ohrožení: Velmi ohrožený druh. Dvě ze tří historických lokalit v Českém středohoří zanikly patrně zejména díky zarůstání expanzivními dřevinami. Poslední populace je početně velmi slabá a proto zranitelná jakýmkoliv nevhodným zásahem do prostředí druhu.


Literatura:

1) Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SROV. Vol. 5. Vyšší rostliny. - 456 p., Príroda a. s., Bratislava.

2) Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47 - 52.

3) Zázvorka J. (2003): Zárazy (Orobanche L. s.l.) v Českém středohoří (2. verze po patnácti letech). - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 59-98.

4) Zázvorka J. in Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6. [Flora of the Czech Republic.] / Ed. Academia, Praha, p. 477 – 513.


Fotografie: České středohoří


Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, pošlete nám e-mail na info@ceskestredohori.cz


Odkazy: vložit odkaz


Autor: Mgr. Karel Nepraš, listopad 2006
Encyklopedie > Příroda> Květena Českého středohoří > záraza nachová česká


Úvod
Napište nám 
Copyright