Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

Prstnatec májový

Fotogalerie: Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes
Fotogalerie


Vědecký název: Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes

Čeleď: Vstavačovité Orchidaceae


Status: Je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny - C3, ve stejné kategorii je chráněn také zákonem - §3


Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes Rozšíření: Evropa. U nás roztroušeně až dosti hojně po celém území od nížin do hor, nejčastěji ve středních a vyšších polohách. V Českém středohoří např. na Babinských loukách, v okolí Janovic u Kravař, v Milešovském středohoří, v PR Bohyňská lada aj.


Ekologie a biologie: Roste na vlhkých, podmáčených nebo střídavě vlhkých loukách a pastvinách, na slatinách, prameništích a rašeliništích. Patří k našim nejhojnějším vstavačovitým, i přes značný ústup spojený se zánikem celé řady lokalit, nebo upuštěním od dřívějšího způsobu hospodaření. Kvete od května do července.Zdroj:
Klíč ke květeně ČR


Zobrazené fotografie:
Babinské louky, květen 2014 a 2015

Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, napište nám.


Autor: Zdena Vojtíšková, červen 2015


Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et SummerhayesEncyklopedie > Květena Českého středohoří > Prstnatec májový

Úvod
Napište nám 
Copyright