ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkáchDROBNOKVĚT POBŘEŽNÍ


zvětšit foto


Drobnokvět je rostlina, která možná není krásná, ale o to je vzácnější.


zvětšit foto Vědecký název: Corrigiola litoralis L.


Čeleď: hvozdíkovité Caryophyllaceae


Status: Červený seznam – kategorie C1 (kriticky ohrožený druh); zvláště chráněný druh


Rozšíření: Subatlantsko-submediteránní druh vyskytující se roztroušeně především v západní a jihozápadní Evropě. U nás pouze v náplavech Labe mezi Ústí nad Labem a státní hranicí. Na dolním toku Vltavy a na Labi nad zdymadlem na Střekově vyhynul. Vyskytuje se pouze v několika málo exemplářích. V roce 2003 rostl i v Ústí nad Labem pod mostem Edvarda Beneše.


zvětšit foto Ekologie a biologie: U nás je výhradně vázán na speciální stanoviště – štěrkovité, periodicky zaplavované kraje řečiště dolního Labe.


Ohrožení: Příčinou katastrofálního ústupu tohoto druhu, byla postupná kanalizace Labe a stabilizace vodní hladiny vybudováním soustavy zdymadel na Labi mezi Dolními Beřkovicemi (1907) a Ústím nad Labem – Střekovem. (1936). Po roce 1936 na Labi až po zdymadlo Střekov vyhynul. Uvažovaná výstavba zdymadel mezi Ústím n. L. a státní hranicí by měla za následek zničení posledních přirozených stanovišť druhu u nás.


Literatura:

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š, Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5 Vyšší rostliny. Príroda a.s., Bratislava: 109.

Hejný S., Slavík B. (1990): Květena ČSR Vol. 2. – Academia, Praha: 87-88.


Fotografie: Malé Březno – srpen 2003


Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, pošlete nám e-mail na info@ceskestredohori.cz


Odkazy: vložit odkaz


Autor: Mgr. Jan Rottenborn, květen 2004
Encyklopedie > Příroda > Květena Českého středohoří > Drobnokvět pobřežní


Úvod
Napište nám 
Copyright