Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Naučná stezka Boreč

Východiskem naučné stezky je obec Režný Újezd nedaleko Lovosic. Okružní stezka dlouhá 3 km provází návštěvníky po kopci Boreč (446 m n. m.), který se řadí mezi přírodovědně nejvýznamnější lokality Českého středohoří.

Vrch Boreč je výjimečný výskytem tzv. ventarol, tedy vývěrů teplého a vlhkého vzduchu v zimním období na vrcholu kopce a vývěry chladného vzduchu na úpatí v letním období. Tento jev vděčí za svůj vznik rozsáhlému puklinovému systému, který prostupuje vulkanickým tělesem. Uvnitř horninového tělesa je během letního období akumulováno teplo. V zimě dochází k nasávání chladného vzduchu na úpatí kopce, vzduch se uvnitř kopce ohřívá, obohacuje o vlhkost a stoupá vzhůru. Na vrcholu kopce vychází z puklin až 16 °C teplý vzduch. Na tento jev je vázán výskyt játrovky borečky vzácné, která v České republice roste pouze zde. V létě je horninové těleso naopak chladnější než vzduch v okolí. Směr proudění je proto opačný. Teplý vzduch nasávaný na vrcholu se uvnitř kopce ochlazuje, klesá a vytéká na úpatí kopce.

Vrch Boreč je chráněn jako Národní přírodní památka a byl také vyhlášen Evropsky významnou lokalitou v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Téměř celý kopec je porostlý přirozenými listnatými lesy, především teplomilnými doubravami a suťovými lesy.

Přehled zastávek naučné stezky:

 • 1 – Sesuv na severním úpatí
 • 2 – Suť na severním svahu a úpatí
 • 3 – Suťový les s lípou srdčitou
 • 4 – Vyhlídka
 • 5 – Ventaroly
 • 6 – Doubrava na jižním svahu
 • 7 – Vyhlídka k východu
 • 8 – Chladná suť na severním úpatí

  Ke stažení: Průvodce naučnou stezkou Boreč


 • Encyklopedie > CHKO České středohoří > Naučná stezka Boreč


  Úvod
  Napište nám
  Copyright