Křivatec rolní

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet
Hairy Star Of Bethlehem   /   Acker-Gelbstern

Křivatec rolní_01.jpg Křivatec rolní_02.jpg Křivatec rolní_03.jpg Křivatec rolní_04.jpg Křivatec rolní_05.jpg Křivatec rolní_06.jpg Křivatec rolní_07.jpg Křivatec rolní_08.jpg Křivatec rolní_09.jpg Křivatec rolní_10.jpg


Encyklopedie > Květena Českého středohoří > Křivatec rolní