Kakost měkký

Geranium molle L.
Dove's-foot Crane's-bill   /   Weicher Storchschnabel

Kakost měkký_01.jpg Kakost měkký_02.jpg Kakost měkký_03.jpg Kakost měkký_04.jpg Kakost měkký_05.jpg Kakost měkký_06.jpg Kakost měkký_07.jpg Kakost měkký_08.jpg Kakost měkký_09.jpg Kakost měkký_10.jpg


Encyklopedie > Květena Českého středohoří > Kakost měkký